top of page

מפגש ראשון:

לאהוב את הילד/ה הפנימי/ת - לקיחת אחריות אישית.

 • נבין איפה כל ההתניות והאמונות המקטינות שלנו החלו.

 • נכיר שלוש דמויות הקיימות בנו: הילד פנימי, הבוגר פנימי האוהב וההורה הפנימי (גם אם איננו הורים).

 • נלמד כיצד לדבר עם הילד הפנימי האהוב שלנו ולהקשיב לצרכים והרצונות שלו מהמקום של הבוגר האוהב.

 • נלמד את ההבדל בין תגובה לפעולה, נלמד לזהות מתי אנחנו פועלים מהמקום של הילד ומתי אנו פועלים מהבוגר שאנחנו.

 • ועוד...

מפגש שני:

לאהוב את הרגשות - קבלת קשת הרגשות וכלים להכיל אותם.

 • נלמד מה הם רגשות.

 • נלמד איך נוצר סבל.

 • נכיר את הדפוסים שפיתחנו על מנת לא להרגיש.

 • נבין מה קורה כשמדחיקים רגש.

 • נלמד איך הדחקה של הרש יוצרת מחסומים בגוף המשפיעים על זרימת האנרגיה בגוף, על ביראותנו הנפשית והפיזית.

 • נלמד איך להבטא את הרגשות.

 • נלמד איך לשהות ולצפות ברגש ובתחושות שאיתו כדרך לריפוי.

 • ועוד...

מפגש שלישי:

לאהוב את עצמי במערכות יחסים - צרכים וגבולות. (בכל סוגי מערכות היחסים, לא רק ברומנטיות)

 • נלמד על החשיבות בלשים לב לצרכים שלנו ואת החשיבות בלשים את עצמנו במקום הראשון במערכות יחסים (בכל סוגי מערכות היחסים).

 • נלמד איך לתקשר את הצרכים שלנו בצורה מקרבת הבונה אמון הדדי.

 • נלך אחורה בזמן לתקופה בה הגבולות שלנו לא כובדו וטושטשו ונלמד עליהם.

 • נכיר בפעמים בהם לא שמרנו על הגבולות שלנו וניתן ריפוי.

 • נלמד איך לשים גבולות.

 • ועוד...

מפגש רביעי:

האהבה כבר קיימת בי.

 • נכיר את הקסם של הלב באמצעות מדיטציה מיוחדת.

 • נתרגל תקשורת אוהבת עם עצמנו.

 • נלמד על הקשר בין תרפיה ומדיטציה.

 • נתחבר לאהבה שאנחנו.

 • שיתופים ושאלות - תשובות לפני היציאה להמשך הדרך.

bottom of page